Netwerk

Ons ecodorp is gerealiseerd door de Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG).

Sinds 2015 werken de leden van CVEG aan de ontwikkeling van ecodorpen in Gelderland, gebaseerd op de pijlers Duurzaamheid, Goed nabuurschap, Bewustwording en Zorg voor elkaar.

Wij zijn ook aangesloten bij het Nederlandse netwerk voor ecodorpen, GEN-NL.

Dankbetuigingen

  • Het groendak van de schuur is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen Betuwe.
  • Dankzij subsidies van Stichting Volksbelang van 1895 en Stichting Oranjefonds hebben wij het gemeenschapshuis prachtig in kunnen richten!
  • Dankzij subsidie van de Provincie Gelderland konden we de afbouw realiseren met de vrijwilligers van het Huis van Compassie. Deze vrijwilligers hebben ons gedurende een lange periode talloze keren geholpen met de afbouw van de huizen, het leemstucen van de wanden, bestraten, verven, keukens monteren, schuur bouwen en vele andere klussen!
  • En natuurlijk heel erg bedankt aan iedereen die ons, op welke manier dan ook, heeft ondersteund en geholpen!